Prekių pristatymo ir grąžinimo taisyklės

Prekių pristatymas

1. Pristatymas į LP Express Pickup siuntų terminalą. Terminalų sąrašą rasite čia.

Siuntų saugojimo laikotarpis: siuntų terminale siunta laikoma 7 dienas. Pasibaigus laikotarpiui, siunta grąžinama siuntėjui. Nukreipti siuntą į kitą pristatymo vietą galimybės nėra.

2. Pristatymas į namus ar biurą Lietuvoje: 6,50 Eur

Siuntų tarnyba siuntą nurodytu adresu dažniausiai pristato per 5 darbo dienas, tačiau maksimalus pristatymo laikotarpis – 10 darbo dienų (kurjeris tokiu atveju pristatymo datą suderins su gavėju).

3. Pristatymas užsienyje:

a) į valstybes Europos ekonominės erdvėje (EEE): 12,99 Eur;

b) į valstybes už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų: 19,99 Eur.

Pirkimo taisyklės

2021 m. birželio 14 d. redakcija

Norėdami naudotis elektronine parduotuve Jūs privalote perskaityti ir sutikti su žemiau išdėstytomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) bei jų laikytis. Uždėdami varnelę ties „Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su Pirkimo taisyklėmis“ patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigojate jų laikytis.

1. Įžanga

1.1. Šis dokumentas yraŠis dokumentas yra pirkimo – pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp MB Appy lucky bookstore, juridinio asmens kodas 306166754, Užupio g. 24, Vilnius, (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas) dėl prekių (toliau – prekės), nurodytų elektroninės prekybos interneto svetainėje www.laimetuve.lt (toliau – Parduotuvė), įsigijimo.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo dienos. Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis.

1.3. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako Pirkėjas.

1.4. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Sustabdžius Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

2. Prekių užsakymas ir pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“.

2.2. Šalys susitaria, jog Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas yra gautas. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti pristatytas prekes.

2.3. Pirkėjas šių Taisyklių nustatyta tvarka turi teisę atsisakyti užsakymo, atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes.

2.4. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228⁷ straipsnyje nurodytą informaciją.

3. Prekės ir jų kainos

3.1. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje. Pardavėjo prekės yra skirtos tik Pirkėjo asmeniniam, o ne komerciniam naudojimui. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis patvirtina, kad prekes įsigyja asmeniniam (ne komerciniam) naudojimui. Jeigu Pirkėjas pageidauja įsigyti prekių komerciniais tikslais, jis turi susisiekti su Pardavėju el. paštu pagalba@laimetuve.lt. Pardavėjas, siekdamas patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t.y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir/ar įvykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

3.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią informaciją apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių.

3.3. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.

3.4. Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis, tačiau į prekės kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis, kuris yra išskiriamas atskira eilute.

4. Apmokėjimas

4.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų pristatymo kainos apmokėjimo būdų, nurodytų šiame skirsnyje.

4.2. Jei Pirkėjas pasirenka išankstinį apmokėjimą (banko pavedimu, elektronine bankininkyste arba Paypal sistema), Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke.

5. Prekių pristatymas

5.1. Į užsienio šalis Pardavėjo prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasitelktas paslaugų teikėjas, pagal iš anksto su Pirkėju sutartus įkainius ir terminus.

5.2. Užsisakius prekes į artimiausią “LP EXPRESS” tašką, prekės Pirkėjui pateikiamos per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momento, bet ne anksčiau kaip 2021 m. birželio 14 d.

5.3. Užsisakius pristatymą tiesiai į namus ar darbovietę, Lietuvoje prekės per kurjerių tarnybą “LP EXPRESS”, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas, Pirkėjui pristatomos per 5-10(penkias-dešimt) darbo dienų po apmokėjimo gavimo į Pardavėjo sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą.

5.4. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

5.5. Jeigu užsakytas prekes (kai prekės yra pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per kurjerių tarnybą “LP EXPRESS”) atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens (gavėjo) vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

5.6. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/ arba Pirkėjui pasirašius prekių priėmimo.

5.7. Pristačius prekę ar ją atsiimant Pirkėjo pasirinktame “LP EXPRESS” taške, Pirkėjas, asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

5.8. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius susijusius su pirkimo – pardavimo sutarties vykdymu.

5.9. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6. Prekių tinkamumo naudoti terminas ir prekių kokybės garantija

6.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame Prekės aprašyme.

6.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t. y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka pirkimo-pardavimo sutartį, jei:

6.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Parduotuvėje;

6.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

6.2.3. prekė tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią Pirkėjas pranešė Pardavėjui pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir su kuria Pardavėjas sutiko;

7. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

7.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos sutarties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis per 14 (keturiolika) dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo prekę, arba paskutinę prekę (jei sudaroma sutartis, pagal kurią vartotojas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu pagalba@laimetuve.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7.2 Jei Pirkėjas atsisako sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą arba paštu, bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių.

7.3 Pirkėjas, atsisakęs su Pardavėju sudarytos Sutarties, turi padengti prekių grąžinimo išlaidas.

7.4 Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui.

8. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

8.1. Jeigu prekė yra tinkamos kokybės, pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam, pakeisti nusipirktus daiktus analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais, arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Pirkėjo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės, daiktai nepraradę prekinės išvaizdos ir Pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš Pardavėjo.

8.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

8.3. Pirkėjui atsisakius sutarties Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina pirkėjui visas jo sumokėtas sumas, įskaitant pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.

8.4 Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

8.5. Tuo atveju, kai Pirkėjo įsigyta prekė turi kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo pasirinkimu: 1) nemokamai pašalinti prekės trūkumus (pataisyti prekę); 2) nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; 3) sugrąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą kainą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalis).

9. Intelektinė nuosavybė

9.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir (arba) kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

9.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba pardavėjas juos teisėtai naudoja. Pirkėjas neturi teisės naudoti jų jokiu būdu.

10.  Šalių atsakomybė bei atsakomybės ribojimas

10.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje vaizduojamos prekės savo dydžiu, spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama įdėmiai perskaityti prekės aprašymą.

10.2. Už šios pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

10.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.  Taikytina teisė, teismingumas, skundų nagrinėjimo tvarka ir pirkimo-pardavimo sutarties aiškinimas

11.1. Šioms Taisyklėms/pirkimo-pardavimo sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi dėl šių Taisyklių/pirkimo-pardavimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą.

11.3. Pirkėjas, manydamas, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą). Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą savo teisių pažeidimą. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja neatlygintinai. Prašymą/skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – /index.php?470187665) ar  prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

11.4. Kilus abejonių dėl šių Taisyklių/pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų turinio, sąlygos aiškinamos Pirkėjo naudai.

12.  Informacijos siuntimas

12.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

12.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

12.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktinė informacija“ nurodytais kontaktiniais adresais.

Į viršų